Website Banner

Flag Counter 
ไข่ไทยเฮ! ฮ่องกงรับรองให้ส่งออกได้ มีผลตั้งแต่ 5 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป หลังจากไทยปลอดเชื้อ
ไข้หวัดนก คาดส่งออกเพิ่มขึ้นแน่ เหตุคู่แข่งทั้งจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และยูเครน 
ยังไม่ได้รับการรับรอง    คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด 

 
Taco bell ร้านอาหารชื่อดังในอเมริกา ประกาศเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่เลี้ยงในระบบกรง ภายในปี 2017 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

"ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ มองมีแนวโน้มราคาขึ้น 10 สตางค์ จากเทศกาลกินเจ 
ชี้ผู้ประกอบการยังขาดทุนต่อเนื่อง"
               นายมาโนช ชูทับทิม ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยผ่านรายการ ไอ.เอ็น.เอ็น. โฟกัสเศรษฐกิจ ว่า ราคาไข่มีแนวโน้มปรับขึ้น 10 สตางค์ต่อฟอง จากราคาไข่คละหน้าฟาร์ม 2.70 บาทต่อฟอง ทั้งนี้ มีผลจากเทศกาลกินเจและช่วงปิดภาคเรียน โดยปัจจุบันผู้เลี้ยงไก่ยังประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากราคาต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่ 2.90 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกร หรือ สศก. ที่ทำการศึกษาก่อนหน้านี้ อีกทั้งจากช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมารวมถึงในปี 2559 ที่หลายฝ่ายคาดว่าจะประสบปัญหาน้ำน้อยและอาจจะแล้งกว่าปีนี้ ส่วนตัวคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการเลิกกิจการ

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ ในปี 2558 "วันไข่โลก 2015" ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2558ที่ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่าเวสต์เกต บางใหญ่ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด


งาน "เรื่อง มัน มันส์ กับสุขภาพ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558" จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก พบกับการสัมมนาหัวข้อ "หลากหลายไข่ให้สุขภาพ" และ "รู้ทันไขมันไข่ปลอดภัยไร้โรค" ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด 

 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม คชก. ปี 2558 (8 เม.ย. - 31 พ.ค. 58) 
 1. ชดเชยปลดแม่ไก่ยืนกรง 62,671 ตัว (จากเป้าหมาย 250,000 ตัว) วงเงินชดเชย 2.5 ล้านบาท (จากวงเงิน 10 ล้านบาท)
 2. รวบรวมไข่ไก่ออกจากระบบ 7.3 ล้านฟอง (จากเป้าหมาย 24 ล้านฟอง) วงเงินชดเชย 3.7 ล้านบาท (จากวงเงิน 12 ล้านบาท)
                 โดยราคาประกาศไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
                  -  ก่อนเริ่มโครงการฯ (7 เม.ย. 58) อยู่ที่ 2.20 บาท/ฟอง 
                  -  ระหว่างดำเนินโครงการ (8 เม.ย. - 31 พ.ค. 58) ราคาเฉลี่ยที่ 2.46 บาท/ฟอง
                  -  หลังดำเนินโครงการ (1 มิ.ย. 58 - ปัจจุบัน) ราคาอยู่ที่ 2.50 บาท/ฟอง
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

   

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและะราคาตกต่ำ
มาตรการระยะสั้น (เร่งด่วน)
            - จัดสถานที่ให้เกษตรกรจำหน่ายไข่ไก่ตรงสู่ผู้บริโภค
            - ส่งออกไข่ส่วนเกินทั้งไข่สดและไข่แปรรูป โดยชดเชยฟองละไม่เกิน 50 สตางค์
            - ปลดแม่ไก่ก่อนกำหนด อายุไม่เกิน 66 สัปดาห์
มาตรการระยะยาว
            - กำหนดปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ และการนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์
คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

โครงการรักษาเสถียรภาพไข่ไก่ 2558
1. ปลดแม่ไก่ยืนกรง โดยชดเชยตัวละ 40 บาท อายุไก่ปลดไม่เกิน 65 สัปดาห์
2. ลดไข่ไก่ในระบบ โดยระบายเข้าโรงงานแปรรูปและส่งออก
คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณบุญยัง  ฝ่ายเลขาฯ  โทร.026534444

 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่" โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

 4 บริษัทผู้ผลิตและค้าไข่ไก่รายใหญ่ พร้อมใจเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็นและดันส่งออก 30% เพื่อแก้ปัญหาไข่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

 สถานการณ์ไข่ไก่ มกราคม 2558 พูดคุยกับคุณสุพงษ์ พงษ์สถิต ฟาร์มไก่ไข่แหลมทอง  คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

 กระทรวงพาณิชย์เตรียมประกาศราคาแนะนำราคาสินค้า คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2557 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 สถิติไก่ไข่ ผลผลิตไข่ไก่ และต้นทุนไข่ไก่ 2557 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 องค์กรไข่ไก่ในอังกฤษ ออกมารณรงให้ผู้บริโภค ทานไข่ไก่ที่ผลิตในประเทศ เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อ Salmonella enteritidis ในไข่ไก่นำเข้า คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 รายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ครั้งที่ 1/2557 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2557 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 การพัฒนาโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ให้เป็นมากกว่าแหล่งผลิตไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยการยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ความสำเร็จให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเดียวกัน รายละเอียดที่


สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมไข่ไก่ ในปัจจุบันของประเทศสหรัฐอเมริกา – คาดว่าปริมาณการผลิต ปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 7.9 หมื่นล้านฟอง (เพิ่มขึ้น 1.1จากปี2555) โดยมีจำนวนแม่ไก่เกือบ 300 ล้านตัว สำหรับต้นทุนการผลิตไข่ไก่ของสหรัฐเฉลี่ยอยู่ที่ 1.93 บาท/ฟอง ราคาขายหน้าฟาร์ม 3.20 บาท/ฟอง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุนอาหารสัตว์ ทุกๆ 450 บาท/ตัน จะทำให้ราคาไข่ไก่เปลี่ยนแปลงประมาณ 0.03 บาท/ฟอง คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด


กรณีศึกษา ฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อที่จะได้เห็นภาพที่อาจเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ของไทย  ว่าพวกเขามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างไร ในสภาวะตลาดที่มีคู่แข่งและลูกค้าที่แตกต่างของแอฟริกาใต้ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด


แนวโน้มอุตสาหกรรมไก่ไข่ ของโลก - ในช่วงหลายๆปีนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมไข่ไก่โดยเฉพาะภาคการผลิต มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  (เช่น การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ไข่, รูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น, รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตไข่ไก่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ตรงความต้องการ และจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ของสินค้าไข่ไก่ที่มีลักษณะแตกต่างออกไป  ดาวน์โหลดเอกสาร

 
 จากที่ได้นำเสนอภาพรวมการผลิตและการส่งออกไข่ไก่สดในระดับโลก อาเซียน และระดับประเทศแล้ว – ฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าไข่ไก่สด ในภาพรวมและของประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ดาวน์โหลดเอกสาร

 
 สถิติการผลิตไข่ไก่สดของประเทศต่างๆ 
 - ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของโลก, ประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ, ประเทศสมาชิกASEAN, และประเทศไทย  ดาวน์โหลดเอกสาร

 
 เอกสารประกอบ บทความเอนไซม์ในอาหารสัตว์ 
   -  โดย(สพ.ญ.ชลธิดา บรรเทากุล นักวิชาการ บริษัทเอเชีย สตาร์ แอนมินัล เฮลธ์ จำกัด)
 
   
ดาวน์โหลดเอกสาร
   


 
   
 
    สรุปความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพคนและสัตว์เศรษฐกิจ – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุ เศรษฐกิจการเกษตรปี 2556 ชยาย 1.1คาดว่า ปี2557 จะยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญ คือ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ สุกร และน้ำนมดิบ จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
    สรุปความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพคนและสัตว์เศรษฐกิจ ต้นเดือนมกราคม 2557  คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
    สรุปความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพคนและสัตว์เศรษฐกิจ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 –กระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าเนื้อไก่สดจากไทยแล้ว คาดว่า ปี 2557 ไทยจะเริ่มส่งออกไก่สดไปญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอดีตผู้นำเข้าไก่สดอันดับ 1 ของไทย คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
   “Egg Minder ถาดรองไข่อัจฉริยะ เทคโนโลยีที่ช่วยเตือนจำนวนไข่ว่าเหลือเท่าไหร่ หรือไข่ฟองไหนเก็บไว้นานแล้ว โดยจะส่งข้อมูลเข้ามือถือ สามารถรู้ได้แบบ real time ดาวน์โหลดเอกสาร    ดูวีดีโอการทำงานของ “Egg Minder ถาดรองไข่อัจฉริยะ”
ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=idS7CRn1k38

   สถานการณ์ราคาไข่ไก่ ของไทย เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 – สถานการณ์ไข่ไก่ช่วงเทศกาลกินเจ ดาวน์โหลดเอกสาร
   ไม่ขอประกาศราคาไข่ไก่ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเรื่องราคาไข่ไก่ - ดาวน์โหลดเอกสาร
   สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในปลายฤดูฝน - หลังต้นเดือนกันยายนผ่านมาเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นราคาไข่ขึ้นมาอีกไม่น่าหวนมาขึ้นราคาถึง 3.50 บาท / ฟอง มีผลทำให้ราคาลูกไก่ยังคงยืน ราคาตัวละ25 บาท ไก่สาวรุ่น 155 บาท ไก่แก่ปลดระวางทรุดลงหลังสารทจีนผ่านพ้นไปจาก 47 – 50 บาท / กก.มาเหลือต้นเดือนเหลือ 30 บาท / กก. ดาวน์โหลดเอกสาร
   จากที่ได้นำเสนอภาพรวมการผลิตและการส่งออกไข่ไก่สดในระดับโลก อาเซียน และระดับประเทศแล้ว  ฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าไข่ไก่สด ในภาพรวมและของประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
   ไข่ไก่พลิกตำราราคาสูง - ภาวะราคาไข่หลังขึ้นราคา เมื่อสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมไปแล้วอีก 10 สตางค์ ยังไม่มีใครบอกได้ว่า ราคาไข่จะผันผวนขึ้นหรืออยู่กับที่กันอย่างไร ระหว่างรอ การปรับราคาไข่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
   เอ้กบอร์ดปัดลดส่วนต่างต้นทุน-กำไรไข่ ตรึงราคาหน้าฟาร์มฟองละ3.50 บ. - โดยสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืนยันให้ราคาไข่ไก่อยู่ที่ 3.50 บาท เนื่องจากต้นทุนการผลิตของเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.94 บาท ทำให้มีกำไร 0.56 บาท/ฟอง ซึ่งเป็นราคาที่ทำให้เกษตรอยู่ได้และไม่กระทบต่อการเลี้ยงไก่ไข่  ดาวน์โหลดเอกสาร
   แจงไข่แพงเป็นไปตามกลไกตลาด  - นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ได้ชี้แจงเหตุที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากจากการปรับลดจำนวนแม่พันธุ์ไก่ไข่ลงรวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิตไข่ไก่   ดาวน์โหลดเอกสาร
    จัดธงฟ้าขายไข่วันละ 2 ล้านฟอง
  โดยไข่คละจำหน่ายในราคาเฉลี่ยฟองละ 3.3 บาท หรือ 99 บาทต่อถาด (30 ฟอง) ต่ำกว่าท้องตลาด 20 บาทต่อถาด เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 56 เป็นต้นไป  
  ดาวน์โหลดเอกสาร

   สมาคมฯ ขอแจ้งราคารับซื้อไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 
  - ณ วันที่ 5 กันยายน 2556 
ราคาอยู่ที่ฟองละ 3.50 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร

   สาส์นไก่&สุกร ฉบับที่ 123 เดือนสิงหาคม 255
   - ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 กับวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจโรคH7N9ในห้องปฏิบัติการดาวน์โหลดเอกสาร

    สถิติการผลิตไข่ไก่สดของประเทศต่างๆ 
 - ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของโลก, ประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ, ประเทศสมาชิกASEAN, และประเทศไทย  ดาวน์โหลดเอกสาร

    สมาคมฯ ขอแจ้งราคารับซื้อไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ราคาอยู่ที่ฟองละ 3.40 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร  
   เอกสารประกอบ บทความเอนไซม์ในอาหารสัตว์ 
   -  โดย(สพ.ญ.ชลธิดา บรรเทากุล นักวิชาการ บริษัทเอเชีย สตาร์ แอนมินัล เฮลธ์ จำกัด)
 
   
ดาวน์โหลดเอกสาร

    รัสเซียคาด ปริมาณการผลิตไข่ของรัสเซียปีนี้ จะเพิ่มขึ้นจาก 3.55ล้านตันไปเป็น 3.8 ล้านตัน โดยการส่งออกจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า จากปีที่แล้ว
    Fatty Liver Heamorrhagic Syndrome (FLHS) : ภาะไขมันเกินในตับไก่ไข่
    มารู้จัก Necrotic Enteritis (NE) ในไก่กันเถอะ.....
   สมาคมเลี้ยงไก่วอนรัฐหาตลาดรองรับ หลังไข่ราคาลด  
  สถานการณ์ไข่ไก่ : ตอนไข่ไก่เริ่มถูกลงฯ (นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่)  
ไม่ว่าจะถูกหรือแพง ก็ต้องส่งเสริมบริโภคให้ต่อเนื่อง  
"ไข่ไก่"ใครเป็นคนกำหนดราคา ???  
ความเสียหายของไตเป็นอุบัติการณ์ใหม่ในไก่ระยะไข่จริงหรือ ?   เบนนี่ เอราวาน อาชีพพ่อค้าขายอาหารสัตว์ฯ (นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่)  
สมาคมเลี้ยงไก่วอนรัฐหาตลาดรองรับ หลังไข่ราคาลด  
ปลดไก่แก่ เพื่อลดสต๊อกไข่ไก่ ก่อนหยุดสงกรานต์กันดีกว่า  
ปี 2556 ราคาไข่ไก่เริ่มดี นายกมงคล เตือนผู้เลี้ยงอย่าหลงทาง  
เฮียจั๊ว มองทิศทางไข่ไก่ปี 2556 ครึ่งแรกสดใสกว่าเดิม  
ผลพวงของเทศกาลกินเจที่ผ่านมา และการเตรียมตัวรับมือในปีต่อไป  
คุยเรื่องไข่ กับคุณสุรินทร์ ชินวงศ์พรหม  
 รัสเซียคาด ปริมาณการผลิตไข่ของรัสเซียปีนี้ จะเพิ่มขึ้นจาก 3.55ล้านตันไปเป็น 3.8 ล้านตัน โดยการส่งออกจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า จากปีที่แล้ว  
   Fatty Liver Heamorrhagic Syndrome (FLHS) : ภาะไขมันเกินในตับไก่ไข่  
    มารู้จัก Necrotic Enteritis (NE) ในไก่กันเถอะ.....  
   สถานการณ์ไข่ไก่ : ตอนไข่ไก่เริ่มถูกลงฯ (นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่)  
   ไม่ว่าจะถูกหรือแพง ก็ต้องส่งเสริมบริโภคให้ต่อเนื่อง  
   "ไข่ไก่"ใครเป็นคนกำหนดราคา ???  
  ความเสียหายของไตเป็นอุบัติการณ์ใหม่ในไก่ระยะไข่จริงหรือ ?  
   ไข่ไก่ราคาพุ่งเร็วจากอากาศร้อนจริง หรือเข้าสู่ฤดูฝนฯ (นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่)  
   เบนนี่ เอราวาน อาชีพพ่อค้าขายอาหารสัตว์ฯ (นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่)  
    สมาคมเลี้ยงไก่วอนรัฐหาตลาดรองรับ หลังไข่ราคาลด  
   ลดไก่แก่ เพื่อ ลดสต๊อกไข่ไก่ 
     ปี 2556 ราคาไข่ไก่เริ่มดี นายกมงคล เตือนผู้เลี้ยงอย่าหลงทาง 
     เฮียจั๊ว  มองทิศทางไข่ไก่ปี 2556 ครึ่งแรกสดใสกว่าเดิม  
     คุยเรื่องไข่กับคุณสุรินทร์ 
     สรุปประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board)
     ภาวะตลาดไข่ไก่ ในมุมมองของนายกสมาคมฯ 
             กระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาไข่ล้นตลาด
       พบธุรกิจฟาร์ไก่ยังขาดทุน
       ยิ่งลักษณ์ยันไข่ไม่แพง
       อากาศร้อนจัด
       พณ.แจงไข่แพงตามกลไกตลาด

     ส.ผู้เลี้ยงเผยไข่ล้นตลาดหลังสงกรานต์

     กทม.ผุดโครงการขายไข่ทั่ว กทม.
       พณ.คุมราคาไข่ 2.20 บ. ลดต้นทุนอาหารสัตว์
       เอ้กบอร์ดจี้ขอแผนนำเข้าแก้ปมไข่
       กิตติรัตน์เร่งนำเข้าไข่ไก่ 7 ล้านฟองจากอ่องกง
       รุมต้านรัฐนำเข้าน้ำดื่ม
       กรมปศุสัตว์คุมเข้มโรคไข้หวัดนก
       กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่แจกคูปองซื้อไข่
       กรมการค้าภายใน ทำธงฟ้าแกไข่แพง
       ผู้เลี้ยงหวั่นไข่นอกนำโรค ย้ำไข่ไก่ไม่ขาดแคลน ชี้ควรช่วยการขนส่ง
       ผู้เลี้ยงหวั่นไข่นอกนำโรค ย้ำไข่ไก่ไม่ขาดแคลน
       พณ.
Counter
จำนวนคนเข้าชม
 
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: nuttawit-p@hotmail.com
  website stat  
Current Pageid = 98