Website Banner

Flag Counter

 
     
  •  เพลงพลังไข่ไก่ (สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่, 8 มิ.ย 55)          
          ทราบว่าเพลง พลังไข่ไก่นี้ ทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสมาคมของเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน
ได้จ้างนักแต่งเพลง ให้แต่งขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว มีความหมายดี ๆ... ว่าเด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรง
มีสติปัญญา และเป็นคนดีของสังคมได้ เพราะตอนเป็นเด็กนั้น แม่เลี้ยงดูอย่างดีด้วยอาหารเมนูไข่
ดังนั้นในวันนี้เขาจึงอยากขอบคุณไข่ไก่ และอยากให้ทุก ๆ คน ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อสร้างชาติไทยให้พัฒนา ด้วยพลังไข่ไก่
....พลังของไทย พลังไข่ไก่ 
         
 
     
   
 
 
 
     
       
 บทเพลงจะไพเราะขนาดไหน ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ 

 
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: nuttawit-p@hotmail.com
  website stat  
Current Pageid = 77