Website Banner

Flag Counter

     


 
  รูปภาพ รายชื่อ ตำแหน่ง  
            คุณมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์                     นายกสมาคมฯ          
 
 
 นายสัญชัย ชวนชัยรัตน์   นายกกิตติมศักดิ์    
 
 ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์ 
 นายกกิตติมศักดิ์    
 
คุณณรงค์ เจียมใจบรรจง   นายกกิตติมศักดิ์    

คณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2557-2558 (2ปี)
เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

   Free Counters
จำนวนคนเข้าชม
 
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: nuttawit-p@hotmail.com
  website stat  
Current Pageid = 54