Home » วิธีคิด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แบบง่ายๆ l ฝากเงิน ออมทรัพย์ ฝากประจำ ได้ดอกเบี้ยเท่าไร ต้องเสียภาษี? | ฝากประจํา ดอกเบี้ย

วิธีคิด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แบบง่ายๆ l ฝากเงิน ออมทรัพย์ ฝากประจำ ได้ดอกเบี้ยเท่าไร ต้องเสียภาษี? | ฝากประจํา ดอกเบี้ย

วิธีคิด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แบบง่ายๆ l ฝากเงิน ออมทรัพย์ ฝากประจำ ได้ดอกเบี้ยเท่าไร ต้องเสียภาษี?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Than Money Trick 🚩 ขอเสนอวิธีคิด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แบบง่ายๆ ทั้ง บัญชีออมทรัพย์ และ บัญชีฝากประจำ ว่าธนาคารคิดให้เรายังไง?
และสรุปเรื่อง ภาษีเงินฝาก ของแต่ละบัญชี ว่าเราได้ดอกเบี้ยเท่าไร? ถึงเสียภาษี คลิปนี้สรุปให้แบบเช่าใจง่ายๆค่ะ
✅ โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก https://www.krungsri.com/th/calculator/depositcalculators/timedepositmodel
เพื่อนๆอาจะสนใจคลิปนี้
✅อัปเดตดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ https://www.youtube.com/watch?v=ILDLicBNr6k\u0026t=4s
✅วิธีออมเงินเกษียณ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย https://www.youtube.com/watch?v=PNcfoFThFWo\u0026t=567s
✅วิธีแบ่งบัญชี ที่ดีต่อใจ https://www.youtube.com/watch?v=9SaQonYpR6s
✅เก็บเงินออมฉุกเฉิน https://www.youtube.com/watch?v=7gR_PrhRjNs\u0026t=31s
✅วิธีเก็บเงิน ฉบับ Than Money Trick https://www.youtube.com/watch?v=_U4AwZLO70o\u0026t=600s
✅ วิธีลงทุน เริ่มต้นที่เงิน 1,000บาท https://www.youtube.com/watch?v=Pt8pRgWe054\u0026t=1s
📌เข้าร่วมกลุ่ม \”เพื่อนออมเงินและลงทุน\” 👉🏻 https://www.facebook.com/groups/853842831690160/?ref=share
ติดตามกันได้ที่ 👉🏻 Facebook FanPage :https://www.facebook.com/thanmoneytrick/

See also  Mẹ ghẻ - Tập 57[4]: Thu không qua khỏi vì đỡ nhát dao chí mạng thay Diệu | แบบ 56-1 คือ

วิธีคิด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แบบง่ายๆ l ฝากเงิน ออมทรัพย์ ฝากประจำ ได้ดอกเบี้ยเท่าไร ต้องเสียภาษี?

6 อันดับบัญชีเงินฝากไม่ประจำดอกเบี้ยสูง 2021


6 อันดับบัญชีเงินฝากไม่ประจำดอกเบี้ยสูง ต้นปี 2021
จัดเรียงตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ศึกษาเงื่อนไข ข้อมูลก่อนการตัดสินใจฝากกันด้วยนะครับ
อย่าดูแต่อัตราดอกเบี้ยนะ

6 อันดับบัญชีเงินฝากไม่ประจำดอกเบี้ยสูง 2021

อย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจเมื่อลาออกจากงานหรือเกษียณอายุ ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้


ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่กำลังตัดสินใจจะออกมาดำเนินธุรกิจตัวเอง อาจมีทางเลือกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมดังนี้
1. การสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 และทำการส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท โดยจะได้รับ 6 สิทธิประโยชน์ซึ่งไม่รวมกรณ๊ว่างงาน เช่น กรณีเจ็บป่วยผู้ประกันตนสามารถเลือกรักษาโรงพยาบาลเดิมตามการใช้สิทธิมาตรา 33 ซึ่งมีประวัติการรักษาพยาบาลในอดีตที่ผ่านมา ทำให้สามารถได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับเงินขาดรายได้ ถ้าแพทย์สั่งให้หยุดงาน หากเจ็บป่วยถึงขั้นทุพพลภาพ เกิดเหตุจนอวัยวะสูญเสียสมรรถภาพการทำงานตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ประกันสังคมก็จะจ่ายเงินทดแทนให้จนเสียชีวิต โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบอีกต่อไป และถ้าเสียชีวิตเมื่อไรประกันสังคมก็จะจ่ายเงินกรณีเสียขีวิตให้ด้วย ทั้งนี้ผู้ทุพพลภาพที่เสียชีวิต ก็จะได้เงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ในกรณีตายด้วย หลังจากเสียชีวิตแล้วทายาทก็จะได้รับเงินบำเหน็จแทนเหมือนเงินมรดก
2. การไม่สมัครเข้ามาตรา 33 โดยรออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์แล้วค่อยรับบำเหน็จหรือบำนาญ ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะดูแลกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย อีกเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นผู้ประกันตนจะต้องไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งหากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาจะต้องไปเริ่มต้นการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งก็คือสถานีอนามัยหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ซึ่งถ้าไม่สามารถทำการรักษาได้ ก็จะทำการส่งต่อ

ส่วนผู้ประกันตนที่เกษียณอายุและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ก็มีทางเลือกที่จะรับบำเหน็จ/บำนาญจากประกันสังคม หรือเลือกที่จะส่งเงินสมทบต่อตามมาตรา 39 ทั้งนี้ก็อาจพิจารณาจากผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ประกันตนที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตามมาตรา 39 ควรรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญตั้งต้นไว้ก่อน
กรณีที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน ก็จะได้รับบำเหน็จ หรือผู้ที่ต้องการรับบำนาญก็อาจจะเลือกตัดสินใจส่งเงินสมทบต่อตามมาตรา 39ให้ครบ 180 เดือน อย่างไรก็ตามฐานเงินเดือนของการคำนวณบำนาญจะใช้ค่าจ้าง เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ซึ่งจะมีทั้งค่าจ้างตามมาตรา 33 และ 39 ทำให้ฐานของการคำนวณเงินสมทบอาจลดลง
กรณีที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน ได้รับบำนาญแน่นอน แล้วก็คิดว่าจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ก็ควรรับบำนาญไปก่อน เพราะกฎหมายระบุว่า คนที่รับบำนาญ ประกันสังคมจะดูเงินที่ใช้ในการคำนวณบำนาญครั้งแรก หลังจากนั้นไม่เกิน 6 เดือนค่อยไปสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จนเสียชีวิตตามมาตรา 39 ทายาทจะได้รับบำเหน็จจากเงินออมเก่าและเงินที่ออมใหม่ ทั้งนี้บำเหน็จของเงินออมเก่าจะได้10 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ถ้าหากหลังจากสมัครเป็นผู้ประกันตามมาตรา 39 แล้วต้องการกลับไปรับบำนาญ ก็จะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีเต็มที่ส่งเงินสมทบเพิ่มตามมาตรา 39 โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณบำนาญครั้งแรก
อย่าลืมกด ติดตามและกด Like เพื่อให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ
หากมีข้อแนะนำสามารถคิดชมได้ที่คอมเม้นนะครับ
ขอบคุณครับ
ติดตามข่าวสาร และสาระดีๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินได้ที่
https://www.facebook.com/ThaipfaThaiProfessionalFinanceAcademy/
https://www.facebook.com/Thaipfa/
ติดตามเครื่องมือการวางแผนการเงิน และโปรแกรมวางแผนการเงินได้ที่
https://www.facebook.com/allaboutfin/
http://www.allaboutfin.com/
สนใจอบรมหลักสูตรทางการเงินเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP มาตรฐานสากลโดยศูนย์อบรม ThaiPFA
ThaiPFA ศูนย์อบรมที่มีประสบการณ์ในการจัดอบรมอย่างยาวนาน
ThaiPFA ศูนย์อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP แห่งแรกในประเทศไทย
ThaiPFA บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมการเงินได้ที่
http://www.thaipfa.co.th/
http://www.thaipfa.com/

See also  ยื่นภาษีปี 2561 : Ep. 2 มนุษย์เงินเดือนใสๆ ยื่นภาษียังไงนะ? | หักลดหย่อน 2561

อย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจเมื่อลาออกจากงานหรือเกษียณอายุ ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้

ฝากประจำ ปลอดภาษี 24เดือน ดอกเบี้ยสูงที่สุดพร้อมวิธีคิดดอกเบี้ย อัพเดทล่าสุด 2564 l มันนี่เจอเบลล์


สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับช่อง Money JourBelle กันอีกครั้งนะคะ วันนี้เบลล์จะมาอัพเดทข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีแบบ 24 เดือนให้ดูกันค่ะ ล่าสุดก.พ. 2564 มีที่ไหนกันบ้างไปดูในคลิปกันได้เลยค่ะ
รายละเอียดแต่ละธนาคาร
ไทยเครดิต 24 เดือน https://www.tcrbank.com/files/5fededeb9965fSalesSheetTaxfree24.pdf
ICBC http://v.icbc.com.cn/userfiles/Resources/ICBC/haiwai/ICBCThailand/download/2021/TaxFree_SalesSheet_THJan21.pdf
UOB https://www.uob.co.th/webresources/pdf/personal/deposits/salessheettaveesinApr20.pdf
LH Bank https://www.lhbank.co.th/FileDownload/20201223090422_Sales%20Sheet_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%2024%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_20201223.pdf
CIMB Thai
https://www.cimbthai.com/th/personal/products/accounts/fixeddepositaccount/phemkhasabaijaifixeddeposit.html
ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะ
สลากออมสิน ธกส และธอส. เปรียบเทียบทั้ง 3 ธนาคารตัวไหนน่าซื้อที่สุด คุ้มที่สุด ดอกเบี้ยเยอะที่สุดhttps://youtu.be/n_qKNQ2BjWs
แชร์ประสบการณ์เจ๊งหุ้น เกือบหมดตัวพร้อมข้อคิด อุทาหรณ์ สำหรับคนลงทุน https://youtu.be/XjslclKh3FA
เก็บเงินแบงค์ 50 บาท 3 เดือน จะได้เงินกี่บาท ? https://youtu.be/Vaqr50rz8bM
สลากธกส. https://youtu.be/_psPXa8Bysc
สลากออมสิน https://youtu.be/gnGtgkQPRQQ
อาชีพพารวย Fastwork https://youtu.be/ihRvpCFbrlU
เก็บเงินแสนบาทแรก https://youtu.be/g31x71lH_JY
เก็บเงิน 6 กระปุก ทำยังไง https://youtu.be/tqEzVhZW0c
อยากเกษียณเร็วต้องรู้สิ่งนี้ https://youtu.be/J0t6N46N8B0
ลงทุนอย่างไรให้เงินเพิ่มเป็น 2 เท่า https://youtu.be/SWjeBiK6NaA
อยากพูดคุย สอบถามแบบใกล้ชิด ติดตามกันได้ที่ 👇 (ฝาก กดlike facebook หน่อยนะคะ)
Facebook FanPage : https://www.facebook.com/moneyjourbelle
ติดต่องาน : [email protected]
ฝากประจำ ฝากประจำปลอดภาษี เงินฝากดอกเบี้ยสูง

See also  วางแผนการเงิน ออมเงิน ฉบับฟรีแลนซ์ แม่ค้า รายได้ไม่แน่นอน 2021 l เก็บเงิน จัดการเงิน ให้ชีวิตดี๊ดี | วางแผนการออมเงิน

ฝากประจำ ปลอดภาษี 24เดือน ดอกเบี้ยสูงที่สุดพร้อมวิธีคิดดอกเบี้ย อัพเดทล่าสุด 2564 l มันนี่เจอเบลล์

เช็คด่วน !! การลงทุนที่ดีด้วยเงิน 10,000 บาท มีอะไรบ้าง ?! | Money Matters EP.107


EP.นี้เราหยิบจากคอมเมนต์หลายๆคนที่อยากรู้กันว่ามีเงิน 10,000 บาท ลงทุนอะไรดี ?! ก็เลยเกิดคลิปนี้
ขึ้นมาซึ่งในคลิปจะมาพูดให้ฟังถึงหลายมุมมอง หลายปัจจัย !! จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันครับ
สำหรับใครที่อยากใกล้ชิดกับผมมากกว่านี้และให้การสนับสนุนช่องเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์
แบบนี้ต่อๆไปสามารถเข้าไปสมัคร Membership กันได้
ตามลิงก์ข้างล่างนี้ครับ : https://bit.ly/3x3cHhJ
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม สามารถเข้าไป
กดติดตามได้ที่ YouTube : https://bit.ly/2UGCvSE
ช่องทางการติดตาม
Facebook : https://www.facebook.com/paulpattaraponofficial
Instagram : https://www.instagram.com/paulpattarapon
Website : https://www.paulpattarapon.com
สนใจติดต่อโฆษณา และทำวิดีโอ YouTube
โทร : 0926648245
Email : [email protected]
Powered by AnyMind Group
MoneyMatters PaulPattarapon พอลภัทรพล

เช็คด่วน !! การลงทุนที่ดีด้วยเงิน 10,000 บาท มีอะไรบ้าง ?! | Money Matters EP.107

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆFINANCE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *