Home » เป็นสมาชิก กอช. ได้สิทธิ์รับเงินบำนาญแล้ว สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกหรือไม่ | เงินออมแห่งชาติ อายุเกิน 60

เป็นสมาชิก กอช. ได้สิทธิ์รับเงินบำนาญแล้ว สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกหรือไม่ | เงินออมแห่งชาติ อายุเกิน 60

เป็นสมาชิก กอช. ได้สิทธิ์รับเงินบำนาญแล้ว สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกหรือไม่


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 1560 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ แถมยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020499000

เป็นสมาชิก กอช. ได้สิทธิ์รับเงินบำนาญแล้ว สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกหรือไม่

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เราออม รัฐช่วยออม เราได้บำนาญ 01


กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เราออม รัฐช่วยออม เราได้บำนาญ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) “เราออม รัฐช่วยออม เราได้บำนาญ” ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
“การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจน ความเจริญมั่งคง ของสังคมและชาติบ้านเมือง” กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจ ที่รัฐจัดให้กับแรงงานนอกระบบ ที่ไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับได้มีบำเหน็จบำนาญในยามเกษียณเหมือนแรงงานในระบบจากเงินออมสะสม และเงินที่รัฐสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเลื่อมล้ำในสังคม สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตของประชากร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580)
นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การออมกับ กอช. จะเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุให้มีรายได้ที่พอเพียงจนถึงวัยเกษียณ ยกระดับศักยภาพของประเทศ พัฒนาคนในหลากหลายมิติ นับเป็นสิ่งที่ดีมาก
คลังจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้กล่าวต่ออีกว่า เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกช่วงวัย ได้มาช่วยกันปลูกฝังการออม กับ กอช. เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการ สร้างอนาคตที่ดี สร้างความตระหนักรู้เรื่องการออมเงิน สร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ “กองทุนการออมแห่งชาติ ส่งเสริมการออม เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”
ธนัชชัย จึงเจริญ

กอช.  กองทุนการออมแห่งชาติ เราออม รัฐช่วยออม เราได้บำนาญ 01

กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร ดีกับใคร ผลตอบแทนเท่าไหร่


กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร ดีกับใคร ผลตอบแทนเท่าไหร่
ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้วเกือบ 10 ปีก่อนหน้านี้ โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้มีการวางแผนการออมมาตั้งแต่ช่วงที่ยังอยู่ในวัยทำงาน ในขณะที่ระบบ บำนาญของประเทศเองยังมีความเหลื่อมล้ำและแยกกันอยู่ กล่าวคือ
ภาครัฐ = มี กบข. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีกองทุนสงเคราะห์ครู หรือประกันสังคมส่งเสริมการเก็บเงินสมทบลูกจ้างนายจ้าง
ภาคเอกชน = มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาคประชาชน = ต่างคนต่างออม ใครไม่มีหนี้ก็ออมเอง แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการตระหนักรู้ถึง ความจำเป็นของการออมเพื่อการเกษียณของตนเอง
ซึ่งระบบบำนาญทั้ง 3 มิตินั้นก็แยกการควบคุมจัดการไปแต่ละส่วน ขาดการบริหารและมองภาพรวม และต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2554 การปฏิบัติตามกฎหมายก็ถูกละเลยและ ‘ชะลอ’ การดำเนินงานไว้ ประชาชนกว่า 25 ล้านคนซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนไม่สามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมาย จนเวลาล่วงเลยมาถึงปี พ.ศ. 2557 ที่รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายจนกองทุนการออมแห่งชาติสามารถเปิดรับสมัครสมาชิกได้ ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558
กล่าวได้ว่า เป็นครั้งแรกที่ระบบบำนาญของประเทศไทยมีกรอบการดำเนินงานครบถ้วนรองรับประชาชนทุกภาคส่วน สามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในมิติด้านการออมเพื่อการเกษียณได้ หากมีการออมต่อเนื่องยาวนาน ก็จะสามารถมีความมั่นใจได้ว่าประชาชนของประเทศจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในวัยชรา
https://www.nsf.or.th/
40 วิธีสอนการเงินให้กับลูกตั้งแต่วัยประถม
ตอนที่ 1 : https://youtu.be/P1boY9foU9A
ตอนที่ 2 : https://youtu.be/emW0EJ_hOtY
ตอนที่ 3 : https://youtu.be/45McdlHxGLk
ตอนที่ 4 : https://youtu.be/u23zTxjXUK4
ตอนที่ 5 : https://youtu.be/GqxCGAeIMs8
ตอนที่ 6 : https://youtu.be/Ta0PiVNONYM
ตอนที่ 7 : https://youtu.be/1PNCVYXUs8
ตอนที่ 8 : https://youtu.be/JLsdpqNMVoc
7 ข้อสำคัญต้องรู้ก่อนวางแผนการเงินครอบครัว
https://youtu.be/agDBiFa9o0M
เครื่องมือตรวจสอบฐานะทางการเงิน รวยหรือจน วัดกันอย่างไร
https://youtu.be/Ayr70Xkk1jE
วิธีเก็บเงิน ออมเงินด้วย Kept App
https://youtu.be/8W9_PcaDI8
กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร ดีกับใคร ผลตอบแทนเท่าไหร่
https://youtu.be/si4uTDts5ZE
พีระมิดการเงิน
https://youtu.be/UxY0CuIKJDI
รวยเพื่อลูก ต้องรวยเท่าไหร่ถึงจะพอ
https://youtu.be/VdHGGZNPKac
กระเป๋าเงินของเราให้ใครดูแลดี
https://youtu.be/w2tcCVRGHwY
เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกเราก็โตแล้ว
‼โหลดฟรี ในรูปแบบ E book
👀อ่านได้ทั้งบนคอม บนมือถือ คลิกเลย
👉https://lin.ee/ZDKXJ7h

See also  ไกลบ้าน - Triple P [official Mv] | อยากรวย

กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร ดีกับใคร ผลตอบแทนเท่าไหร่

สวัสดิการระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทย


เชิญชม! คลิปวิดีโอ หัวข้อ “สวัสดิการระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทย”
โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แนะรูปแบบสวัสดิการระบบบำเหน็จบำนาญสำหรับคนไทย พร้อมส่งเสริมการออมในรูปแบบ “คู่หูสวัสดิการเพื่อประชาชน” ที่เหมาะสำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40(1) สมัครและส่งเงินออมกับ กอช. เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการวางแผนการออมควบคู่กัน สร้างผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ขาย เกษตรกร คนขับรถแท็กซี่ เป็นต้น เพียงออมขั้นต่ำ 50 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท ต่อปี ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม 020499000
กอช กองทุนการออมแห่งชาติ ออมเงิน ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษียณสุขใจ คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ

See also  อินดิเคเตอร์ RSI คืออะไร ? - การเงินวันละคำ EP. 55 | rsi คืออะไร

สวัสดิการระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทย

เปิดวิธีออมเงินกับ กอช. ออม 100 บาท/เดือน รับเงินเพิ่มอีก 100 บาท/เดือน #รอดไปด้วยกัน


มาต่อกันที่อีกหนึ่งทางเลือกของการออมเงินเพื่ออนาคต เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในวัยเกษียณ รายการรอดไปด้วยกัน จะมาแนะนำให้รู้จักกับ ‘กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)’ ทางเลือกการออมเงินสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือยังไม่ถึงวัยทำงาน ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท ไม่จำเป็นต้องส่งทุกเดือน เพื่อเมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้เงินคืนในรูปแบบบำนาญ เงินสมทบจากภาครัฐ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ทั้งนี้ มาดูกันก่อว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร?
กองทุนการออมเพื่อบำนาญโดยสมัครใจ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.การออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยเริ่มเปิดกองทุนฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2558 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ภายใต้คอนเซปต์ \”คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ\”
ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิก กอช.
อายุ 15 60 ปี
สัญชาติไทย
ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ
ผู้ประกันตนของประกันสังคม มาตรา 40 ทางเลือก 1 (มาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 คือ ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นจ่ายสมทบ 100 บาท ซึ่งรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ และเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิต)
เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เกษตรกร พ่อบ้านแม่บ้าน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา
ส่วนขั้นตอนการออมเงินกับ กอช. มีดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบสิทธิ์ กรอก \”หมายเลขบัตรประชาชน\” และ \”เบอร์โทรศัพท์มือถือ\” ที่เว็บไซต์ กอช. eservice.nsf.or.th
2. สมัครสมาชิกที่แอปฯ กอช. / เว็บไซต์ กอช. / หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน เช่น ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ
3. ออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท/ปี ไม่จำเป็นต้องส่งเงินทุกเดือน แบ่งงวดการส่งตามความพร้อมของตัวเอง
4. ทุกครั้งที่ส่งเงินสะสม รัฐจะช่วยสมทบตามอัตราที่กำหนดในแต่ละช่วงอายุ
ช่วงอายุ 1530 ปี รัฐช่วยสมทบ 50% ของเงินสะสม สูงสุด 600 บาท/ปี
ช่วงอายุ 3050 ปี รัฐช่วยสมทบ 80% ของเงินสะสม สูงสุด 960 บาท/ปี
ช่วงอายุ 5060 ปี รัฐช่วยสมทบ 100% ของเงินสะสม สูงสุด 1,200 บาท/ปี
5. นอกเหนือจากจะได้รับเงินสมทบจากรัฐแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนอีกด้วย โดย กอช. จะนำเงินสะสมของสมาชิกไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น พันธบัตร ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทุน(หุ้น) ฯลฯ โดยผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามหน่วยลงทุน และมูลค่าตลาด ซึ่งรัฐบาลจะค้ำประกันผลตอบแทนให้สมาชิกที่ออมถึงอายุ 60 ปี ในอัตราไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร
ทั้งนี้ เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้เงินคืนในรูปแบบเงินบำนาญ/เงินดำรงชีพ รายเดือน ขั้นต่ำเดือนละ 600 บาท ไปจนถึง 7,000 กว่าบาท ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ออม จนกว่าเงินในบัญชีพร้อมผลประโยชน์จะหมด
เช่น เริ่มส่งเงินอายุ 15 ปี ส่งปีละ 13,200 บาท จำนวนปีที่ต้องส่งเงินสะสมคือ 45 ปี มีเงินในบัญชี 1,533,028.32 บาท และจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 7,284.31 บาท ตลอดชีพ
หรือ เริ่มส่งเงินอายุ 15 ปี ส่งปีละ 50 บาท จำนวนปีที่ต้องส่งเงินสะสมคือ 45 ปี มีเงินในบัญชี 9,134.16 บาท และจะได้รับเงินดำรงชีพเดือนละ 600 บาท จนกว่าเงินในบัญชีพร้อมผลประโยชน์จะหมด
ในกรณีที่ลาออกจาก กอช. ก่อนอายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินคืนเป็นก้อน (เงินออมที่สะสม + ผลประโยชน์จากการลงทุน) แต่จะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐ เนื่องจากผิดเงื่อนไข
ในกรณีที่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี หรือได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิต เงินที่เหลืออยู่ ผู้รับผลประโยชน์สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ เป็นเงินก้อน (เงินออมที่สะสม + เงินสมทบจากรัฐ + ผลประโยชน์จากการลงทุน)
นอกจากนี้ เมื่อเป็นสมาชิก กอช.แล้ว จะยังไม่เสียสิทธิที่พึงได้จากรัฐ คือ จะได้ทั้งเงินบำนาญจาก กอช. / เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ใครที่สนใจ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แต่ยังมีข้อสงสัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กอช. eservice.nsf.or.th หรือสอบถามที่ Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ กอช. หรือสายด่วนเงินออม โทร. 020499000 ในวันและเวลาทำการ

See also  วิธีวาดโมนาลิซ่าด้วยสีเทียน | รูปโมนาลิซ่า

ชี้ช่องทางธุรกิจ พลิกชีวิต รอดไปด้วยกัน! ทุกวันอังคารพฤหัสบดี เวลา 18.30 น.
รอดไปด้วยกัน รอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้าน ทินโชคกมลกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://ch3thailandnews.com/news/220009

เปิดวิธีออมเงินกับ กอช. ออม 100 บาท/เดือน รับเงินเพิ่มอีก 100 บาท/เดือน #รอดไปด้วยกัน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆFINANCE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *