Home » ហួសហើយ/ធម៌អប់រំចិត្ត/Kou Sopheap/គូ សុភាព | โรคเหงือก

ហួសហើយ/ធម៌អប់រំចិត្ត/Kou Sopheap/គូ សុភាព | โรคเหงือก

ហួសហើយ/ធម៌អប់រំចិត្ត/Kou Sopheap/គូ សុភាព


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ហួសហើយ/ធម៌អប់រំចិត្ត/Kou Sopheap/គូ សុភាព
អនុមោទនា!
ញាតិញោមអាចចូលរួមទ្រទ្រង់ធម្មទានតាមរយៈ
ACLEDA : 24000335267217
ABA : 001418846
ទូរស័ព្ទ : 069542955
ទូរស័ព្ទ : 069436744

ហួសហើយ/ធម៌អប់រំចិត្ត/Kou Sopheap/គូ សុភាព

โรคเหงือกรักษายังไง?


อย่าปล่อยให้ฟันจากเหงือกของคุณไปก่อนเลาอันควร โรคเหงือกป้องกันได้นะคะ
โรคเหงือกอักเสบเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในคราบอาหารที่เกาะบนผิวฟัน ตามขอบเหงือกและซอกฟัน
เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการอักเสบติดเชื้อของเหงือก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเหงือก,กระดูก และเนื่อเยื่อปริทันต์รอบๆฟัน
โรคเหงือกอักเสบถ้าไม่ได้รับการรักษาจะกลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบหรือเรียกอีกชื่อว่าโรค โรครำมะนาดคือ โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ตัวฟัน ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ และกระดูกล้อมรอบเบ้าฟัน ถ้าไม่ได้รับการรักษา อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกทำลายไปอย่างช้า ๆ ทุกวันจนต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด

See also  โดรนพ่นยา 10 ลิตร ในราคาไม่ถึงแสน สอนบินฟรีจนกว่าจะเป็น ห้ามพลาดโปร 12.12 จองด่วน จำนวน6 ลำเท่านั้น | ราคาโดน

โรคนี้มีการทำลายทั้งเนื้อเยื่อและกระดูกรองรับรากฟัน โดยที่ถ้ามีการทำลายมากๆร่างกายไม่สามารถสร้างกลับมาเหมือนเดิมได้ จึงแนะนำให้ดูแลอย่าให้เกิดโรคเหงือกจะดีที่สุดค่ะ
อาการที่ผู้ป่วยรู้สึกได้คือเหงือกบวม แปรงฟันมีเลือดออก เจ็บเหงือกเวลาเคี้ยวอาหารในบางครั้ง ฟันโยก มีเหงือกบวมเป็นหนองและในกรณีที่เป็นโรครุนแรงมาก ๆ มีกลิ่นปาก ฟันยื่นยาวหรือแยกกันเกิดเป็นช่องว่างระหว่างฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้
การรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบคือการกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคนี้รวมทั้งกำจัดแหล่งอาศัยของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยการขูดหินปูนและเกลารากฟันทั้งที่อยู่เหนือเหงือกและใต้ขอบเหงือก เพื่อให้ร่างกายมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไป แต่เนื่องจากสาเหตุของโรคนี้กลับมาสะสมใหม่ทุกวันเพราะเราทานอาหารทุกวัน ดังนั้นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดอย่างทั่วถึงทุกวันด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ
การรักษาและป้องกันโรคเพื่อไม่ให้โรคกลับมาเป็นใหม่หรือไม่ให้โรครุนแรงขึ้นคือขูดหินปนเกลารากฟัน,ดูแลทำความสะอาดฟันให้ดีอย่างเคร่งครัดทุกวันเพื่อคงสภาพของเหงือกและกระดูกที่เหลืออยู่ให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไป

โรคเหงือกรักษายังไง?

หินปูน เหงือกร่น โรคเหงือก


หินปูน เหงือกร่น โรคเหงือก http://www.sdcdentist.com ความเชื่อที่ว่าที่ว่าหากขูดหินปูนแล้วจะทำให้ผิวฟันเสีย สึก และกร่อน รวมถึงเหงือกร่นตามมาได้ ดังนั้นจึงไม่ควรมาขูดหินปูนกันบ่อยๆ จริงหรือไม่ คุณหมอปุ๋มแห่งศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม (SDC 1st Dentist) จะมาเป็นคุณหมอฟันผู้ที่จะมาเฉลยว่าความเชื่อดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ การสะสมของคราบจุลินทรีย์ในปริมาณมาก ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้จะสร้างสารพิษต่างๆ ออกมาทำลายเนื้อเยื่อเหงือก ทำให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบ บวมแดง และมีเลือดออกง่ายเมื่อสัมผัส หรือขณะแปรงฟัน วิธีการแก้ไขก็คือ การแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ อย่างทั่วถึงและถูกวิธี ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ไหมขัดซอกฟัน หรือแปรงซอกฟัน เพียงเท่านั้น อาการของเหงือกอักเสบก็จะค่อยๆ ทุเลาลงจนหายไปครับ แต่ถ้าหากปล่อยไว้ภาวะเหงือกอักเสบก็จะลุกลามจนกระทั่งอาจเป็นโรคปริทันต์ ซึ่งกระดูกที่รองรับฟันเกิดการละลายตัว ทำให้ฟันเริ่มโยกคลอน และอาจต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด
ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม (SDC1st Dentist)
Subscribe
http://www.youtube.com/sdcdentube
http://www.youtube.com/sdcdentist
Facebook
http://www.facebook.com/Dental.Bangkok
Twitter
http://twitter.com/DentalBangkok
Call: 022365299, 0809560797

See also  ฝนตกไหม - Three Man Down |Lyric Video| | ไม่อยากจะรู้

หินปูน เหงือกร่น โรคเหงือก

ไขปัญหาเหงือกบวม : รู้สู้โรค


อาการ \”เหงือกบวม\” เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง จะมีวิธีการรักษาและป้องกันอาการนี้อย่างไร มาฟังคำแนะนำกับ ทพ.กฤษณะ พลอยบุษย์ แอดมินเพจใกล้หมอฟัน
ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/KonSuRoak

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

See also  น้องบีม | รีวิวของเล่น EP206 | ร้านขายน้ำผลไม้ ร้านเสริมสวย | เสร็จ เร็ว pantip

ไขปัญหาเหงือกบวม : รู้สู้โรค

โรคเหงือกอักเสบ อันตรายที่เกิดในช่องปาก | ทันตแพทย์​หญิงวรรณพร ภูษิตโภยไคย


โรคเหงือกอักเสบ เป็นอาการอักเสบของเหงือก หากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้ลุกลามและกลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบหรือโรครำมะนาดได้!!!
โดยโรคนี้จะมีการทำลายของกระดูกเบ้าฟันที่อยู่รอบๆเบ้าฟัน มีการทำลายเอ็นยึดปริทันต์ ทำให้เกิดอาการ ฟันโยก ไปจนถึงการสูญเสียฟันซี่นั้นได้
ฟังคำแนะนำเรื่อง โรคเหงือกอักเสบ สาเหตุอาการการรักษาและป้องกัน โดยทันตแพทย์​หญิงวรรณพร ภูษิตโภยไคย ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคปริทันต์วิทยา
📌​‘โรคเหงือกอักเสบ’ คืออะไร ?
📌สัญญาณเตือน ‘โรคเหงือกอักเสบ’
📌สาเหตุการเกิด ’โรคเหงือกอักเสบ’
📌วิธีรักษา ‘โรคเหงือกอักเสบ’
📌วิธีป้องกัน ‘โรคเหงือกอักเสบ’
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลศิครินทร์ https://bit.ly/3pvCifs
โรงพยาบาลศิครินทร์ sikarinhospital JCI มาตรฐานJCI โรงพยาบาลระดับมาตรฐานสากล เคียงข้างคุณ_ทุกช่วงของชีวิต เรื่องผ่าตัดไว้ใจศิครินทร์ TrustSikarin ศูนย์ทันตกรรม
Website : http://www.sikarin.com/
[email protected] : @sikarinhospital
Care Center : 1728

โรคเหงือกอักเสบ อันตรายที่เกิดในช่องปาก | ทันตแพทย์​หญิงวรรณพร ภูษิตโภยไคย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่HEALTH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *